Ekonomi

Njoftim nga Ministria e Financave, afati për aplikim është 25 shkurt 2021 (Dokument)

Pinterest LinkedIn Tumblr

??̈ ?? ?????? ???? ?? ??̈ ?????? ??????? ? ?????̈ ? ??????? ?? ?????̈ ??̈? ????? ????

Ministria e Financave njofton se më 25 shkurt 2021 do të mbahet ankandi i tretë për vitin 2021. Në këtë ankand, do të emetohen Obligacione me maturitet 5 vjeçar në shumën prej 15 milion euro.

Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen (5 vite) dhe është tërësisht i liruar nga tatimi.

Për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande për blerjen e letrave me vlerë, të interesuarit të kontaktojnë ndonjërën nga Bankat Komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës.